Sisteme de fundație și sprijin pentru stabilizarea terasamentelor

A construction project using TensarTech Stratum Cellular Foundation Mattress System

Suport pentru stabilizarea fundațiilor și terasamentelor

Stabilizarea terasamentelor si a fundatiilor pentru integritate structurală sporită, grafice de executie reduse și costuri de proiect mai mici.

Când aveti de a face cu terenuri slabe, excavarea și înlocuirea pamantului pot fi costisitoare și perturbatoare iar utilizarea pilotilor este o opțiune costisitoare. Tensar adoptă o abordare diferită, mai eficientă și mai rentabilă, creând platforme rigide care distribuie sarcinile pe pamanturile slabe.

Dezvoltatorii, inginerii și antreprenorii știu că construirea de fundații fiabile pe soluri sărace poate fi dificilă din punct de vedere tehnic, costisitoare și consumatoare de timp. Tensar a dezvoltat o varietate de sisteme de fundație pentru a crea platforme rigidizate care distribuie sarcinile mai eficient pe soluri slabe, crescând capacitatea lor efectivă de suport și scăzând tasarea diferențială. Aceasta oferă fundații cu integritate structurală îmbunătățită, programe de construcție mai scurte și costuri mai mici ale proiectului.

Image of Stabilizare si fundatii terasamente

Stabilizare si fundatii terasamente

Construcția de terasamente stabile, a cailor de acces pentru poduri, pasarelelor pe apa, a digurilor si barajelor pe terenuri slabe reprezinta o provocare. Lucrările de pământ pentru aceste proiecte sunt costisitoare și consumatoare de timp atunci când sunt construite prin mijloace tradiționale. Cu toate acestea, Tensar oferă sisteme de fundare care creează platforme rigide și stabile peste terenul slab de la baza terasamentului. Cele două sisteme cheie de armare a fundatiei sunt TensarTech Stratum și Tensar Basetex. Aceste sisteme reduc amprenta construcției, tasarile diferențiate și cerințele privind volumul de umplutura. Ele permit executia într-o singură etapă, reducând foarte mult durata proiectului.                

TensarTech® Stratum – Saltea celulară de fundare                 

Sistemul TensarTech Stratum creează o platformă de fundație rigidă, adâncă de 1m, care atenuează efectele tasării diferențiate și, de asemenea, reducepropagarea laterală. Acest lucru poate crește capacitatea portantă sporind stabilitatea si permițând amplasarea rapidă a umpluturii.

Armarea bazei cu geotextil de înaltă rezistență Tensar Basetex. Geotextilele de înaltă rezistență Tensar Basetex pot fi utilizate pentru consolidarea fundatiei terasamentelor, interceptând suprafețele de cedare care se pot extinde într-un teren de fundare avand  rezistență scăzută. Armarea cu geotextile Tensar Basetex poate reduce sau evita perioadele de execuție în etape, ajutând la menținerea proiectelor in grafic și în limita bugetului.

Image of Platforme pentru macarale

Platforme pentru macarale

Consecințele cedarii fundatiei sau a tasării excesive pot fi catastrofale în ceea ce privește costul echipamentului deteriorat, timpul pierdut, rănirea personalului din șantier și, din păcate, sarcinile statice pe terenul unde funcționează macarale pot fi extrem de mari. S-a dovedit că tehnologia Tensar cu geogrile îmbunătățește performanța structurilor de platforme pentru macarale. Platformele de macarale stabilizate mecanic si care încorporează geogrile Tensar au susținut sarcini foarte mari ale macaralelor care operează la înlocuirea tablierelor podurilor, la loturle de parcuri eoliene și la dezvoltările industriale. Pot fi realizate economii de cost de până la 40% și, în majoritatea cazurilor, durata de executie poate fi redusa cu 50%.

 

Atenuarea lichefierii

În regiunile seismice, poate apărea lichefierea terenului care provoacă daune clădirilor din cauza tasării diferențiate. Tensar are soluții care creează platforme rigide pentru a atenua tasarea diferențiată cauzată de lichefiere și pentru a minimiza daunele aduse clădirilor .

Fundațiile adânci și tehnicile de îmbunătățire a pamantului sunt potrivite pentru a susține structuri înalte și grele unde sunt de așteptat evenimente severe de lichefiere și distributii laterale. Dar aceste soluții sunt foarte costisitoare pentru structurile aflate de obicei pe fundații puțin adânci. Un strat granular stabilizat mecanic Tensar oferă o soluție mai economică prin crearea unei cruste nelichefiabile care ajută la prevenirea manifestărilor de suprafață și pierderea capacității portante. Au fost realizate economii de până la 50% la proiecte în comparație cu fundațiile adânci și alte tehnici de îmbunătățire a pamantului.

 

Suport pentru conducte

Acolo unde conductele îngropate traversează zone cu pamant slab, variabilitatea suportului poate duce la tasare. Prin construirea unui strat stabilizat mecanic Tensar la baza transeelor cu conducte, este creată o platformă rigidă care atenuează efectele tasarii diferentiate.            

Straturile stabilizate mecanic construite deasupra conductelor îngropate pot oferi protecție împotriva sarcinilor suplimentare prin distribuirea sarcinilor concentrate.

Image of Ranforsarea terasamentului in zonele de tranzitie

Ranforsarea terasamentului in zonele de tranzitie

Tasarea diferențiată între terasamentele și structurile rigide apropiate, cum ar fi podurile sau apeductele, conduce deseori la lucrari repetate de întreținere. Încorporarea unui sistem de fundare Tensar sub terasament creeaza o zonă de tranziție, reducând tasarile diferențiate. Proiectele pot beneficia de o platformă rigidă creată de TensarTech Stratum, Tensar LTP sau armarea bazei cu geotextil de înaltă rezistență Tensar Basetex. Condițiile specifice vor determina cea mai bună soluție.

Acoperirea golurilor

Construcția de terasamente in zone miniere, zone industriale dezafectate sau cu anumite tipuri de substrat, trebuie să țină seama de posibilele acoperiri de goluri care apar sub terasament, poate la zeci de ani după finalizarea construcției. Proiectarea armarii poate cuprinde unul sau mai multe straturi de Tensar Basetex, pentru a permite terasamentului să acopere golurile și pentru oferirea unui suport pe termen lung. În unele cazuri, acest lucru poate evita alternativa de injectii cu ciment la adancime sau executia de fundații structurale.